fbpx

Uitvallende omvormer door een hoge netspanning

Bij helder en zonnig weer produceren zonnepanelen aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. In gebieden met veel zonnepanelen en/of een zwak stroomnet kan dit echter problemen veroorzaken voor het stroomnet. Om schade aan toestellen te voorkomen zal de omvormer tijdelijk uitschakelen wanneer het netwerk overbelast raakt. Op dat moment leveren de zonnepanelen geen elektriciteit meer aan het net.

Wanneer het elektriciteitsnet overbelast raakt, kan niet alle stroom efficiënt worden verwerkt, wat resulteert in een stijging van de spanning. Als de spanning te hoog wordt, zal een omvormer van zonnepanelen zichzelf uitschakelen of in storing gaan. Omvormers van alle merken zijn zo geprogrammeerd dat ze automatisch uitschakelen als een bepaald spanningsniveau (253V) wordt overschreden, conform de wettelijke voorschriften, normen en nederlandse netcode. Zodra de spanning terugkeert naar een normaal niveau, zal de omvormer automatisch weer inschakelen.

Hoe te voorkomen en op te lossen:

U kunt het uitvallen van uw omvormer op zonnige dagen voorkomen door juist op dit soort momenten stroom te gebruiken. Een wasje draaien, de vaatwasser aan zetten of de electrische auto opladen zijn hierin goede opties. De opname van zelf opgewekte zonnestroom verminderd de druk op het stroomnet.

Als ook dat niet helpt en de problemen blijven bestaan dan is het zaak om de netbeheerder hierover te informeren. Zij zullen vaak niet direct actie ondernemen maar des te meer meldingen er binnen komen des te eerder zij in beweging zullen komen. De netbeheerder kan soms het voltage in de wijktrafo’s verlagen waardoor er minder verlies optreedt of onderhoud aan het stroomnet uitvoeren door nieuwe kabels aan te leggen.

De bekendste netbeheerders in onze regio zijn:

Liander
https://www.liander.nl/storingen-en-onderhoud/spanningsproblemen/meld-uw-terugleverprobleem

Enexis
https://www.enexis.nl/storingen-en-onderhoud/problemen-bij-u-thuis/controleren-op-spanningsproblemen/meld-problemen-met-uw-omvormer

Verlies door uitval omvormer voorkomen

Als de netbeheerder uw problemen niet op een korte termijn op kan lossen zijn er nog twee mogelijkheden om verlies van zonnestroom te voorkomen:

1) Thuisbatterij (Voorkeursoplossing)

Een thuisbatterij slaat de energie van uw zonnepanelen op en levert deze op een later tijdstip terug zodat niets verloren gaat. Bij voorkeur een DC hybride of DC gekoppeld systeem zodat de zonnepanelen ook hun energie kwijt kunnen als het stroomnet overbelast is en daardoor de omvormer zichzelf van het stroomnet afschakelt. Een AC gekoppelde batterij neemt de overproductie van uw zonnepanelen op vanuit de meterkast en kan daarmee alleen de door uw eigen systeem veroorzaakte spanningsproblemen opvangen. Als de systemen van uw buren de netspanning te hoog opdrijven kan een AC gekoppeld systeem daar niets aan doen. De voorkeur ligt daarom bij een thuisbatterij systeem altijd op een DC systeem direct op de zonnepanelen aangesloten.

2) Kubie spanningsregelaar installeren in de meterkast

Het kan ook een optie zijn een Kubie spanningsregelaar in uw meterkast te plaatsen. Deze past de netspanning in uw woning aan zodat de omvormer altijd kan blijven produceren. Voordeel is dat dit een lagere investering is dan een thuisbatterij en direct een oplossing biedt. Wij plaatsen en installeren een KUBIE spanningsregelaar al vanaf 950 euro inclusief BTW. Vraag hiervoor een offerte en informatie aan.

De terugverdientijd van een thuisbatterij

Nu het afschaffen van de salderingsregeling tot nader orde is uitgesteld krijgen wij vaak de vraag wat het verdienmodel van een thuisbatterij is. Kan het überhaupt wel uit en wat heb je er aan?

Vaak wordt gedacht dat omdat de salderingsregeling is verlengd het geen nut heeft om in een thuisbatterij te investeren echter is het nou juist de salderingsregeling die een thuisbatterij momenteel zeer lucratief maakt.

Praktisch nut en kleine voordelen

Het meest praktische nut van een thuisbatterij is altijd nog het verhogen van de zelfconsumptie van de door uw zonnepanelen opgewekte zonnestroom. Op deze manier wordt de teruglevering van stroom op piekmomenten verminderd en is de zelf opgewekte stroom ook ’s avonds en ’s nachts beschikbaar. Bijkomend voordeel hiervan is dat door de beperkte teruglevering er ook nauwelijks terugleverkosten in rekening zullen worden gebracht door uw energieleverancier.

Ook zijn er bepaalde gebieden in Nederland met een ernstige netcongestie. Hierbij is het stroomnet in de straat dusdanig overbelast dat uw zonnepanelen op zonnige dagen niet of nauwelijks kunnen terug leveren. Als het net vol zit zal de spanning oplopen, de omvormer zal conform de Nederlandse netcode vanaf 253V het terugleveren stoppen om het net en uw eigen apparatuur te beschermen.  Als dit gebeurd gaat er kostbare energie verloren, dit kan enkele procenten zijn van de jaaropbrengst maar in sommige serieuze gevallen ook oplopen tot tientallen procenten.

Wanneer er een batterij aanwezig is, bij voorkeur DC gekoppeld, dan zal deze energie echter niet verloren gaan. Ook als het stroomnet vol zit zal de zonne-energie opgeslagen worden in de batterij voor later verbruik of zelfs voor teruglevering op een later tijdstip wanneer de netspanning is genormaliseerd.

Het verdienmodel

Dat zijn allemaal mooie voordelen maar daar is natuurlijk moeilijk een vaste waarde aan te koppelen. Gelukkig kan een thuisbatterij ook gebruikt worden om volledig automatisch zichzelf terug te verdienen. Terugverdientijden van 6 jaar of minder zijn hierbij zeker geen uitzondering.

Door een thuisbatterij te nemen in combinatie met een dynamisch energiecontract en slimme aansturing heeft u ten eerste al recht op een belastingkorting  van 21% d.m.v. de BTW teruggave op thuisbatterijen. Daarnaast kan de thuisbatterij volledig automatisch handelen op zowel de grote verschillen op de uurprijzen van stroom en sinds kort ook op de zeer lucratieve onbalansmarkt.

De batterij kan volledig automatisch stroom inkopen op de momenten dat deze goedkoop of zelfs negatief is en deze samen met de zelf opgewekte zonnestroom later duur weer verkopen door deze terug te leveren als de stroomprijs hoog is.  Juist door het verlengen van de salderingsregeling mag de energiebelasting gesaldeerd worden waardoor het verschil tussen inkoop en verkoop voor uw rekening is.

De onbalansmarkt werkt iets gecompliceerder maar het komt er op neer dat de netbeheerder of energieleverancier vergoedingen uitkeert voor partijen die kunnen helpen het stroomnet te stabiliseren door op verzoek energie op te nemen of juist te leveren. Deze vergoedingen kunnen afhankelijk van de situatie op het vrij fors zijn.

Op basis van de gegevens uit voorgaande jaren is met de combinatie onbalanshandel en handel in op de dynamische uurtarieven een netto resultaat te halen van €1.756,17 voor een 20kwh thuisbatterij met 8kW omvormervermogen. Hiermee is een batterijsysteem binnen 6 jaar terugverdiend en daarbij komen dan ook nog eens de eerder genoemde kleinere mooie voordelen.

Toekomstbestendig rendement

Wij zijn van mening dat een thuisbatterij nu een essentiële investering is voor eigenaren van zonnepanelen. Niet alleen de vele voordelen maar ook het financiële plaatje klopt inmiddels. Het is zeker een investering maar de prijzen zijn nu relatief betaalbaar, zeker als het gecombineerd wordt met een installatie van zonnepanelen. De apparatuur kan dan namelijk perfect op elkaar afgestemd worden wat het rendement ten goede komt.  Ook wordt hiermee een toekomstbestendig systeem gecreëerd welke ook na de onvermijdelijke afschaffing van de salderingsregeling een hoog (financieel) rendement biedt.

Meer informatie over thuisbatterijen in het algemeen en de verschillende mogelijkheiden zijn hier te vinden.

SolarEdge: Tijdelijke productiestop bij negatieve stroomprijzen (Negatieve tariefoptimalisatie)

Wanneer u een dynamisch energiecontract heeft kan het gebeuren dat de uurprijzen negatief worden. U dient dan te betalen voor teruglevering wanneer u geen batterij geinstalleerd heeft. SolarEdge heeft daar nu een oplossing voor. Bij negatieve stroomtrarieven stopt de omvormer met produceren. Als de stroomprijzen weer stijgen start de omvormer weer met produceren. Dit volledig automatisch!

Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er normaal gesproken veel zonne-energie opgewekt, terwijl de vraag naar energie op dat moment laag kan zijn. Dit kan leiden tot negatieve energieprijzen. Door je zonnepanelen tijdelijk uit te schakelen tijdens deze periodes, kun je nog meer besparen op je energierekening.

Naast het besparen op energiekosten heeft de tijdelijke productiestop nog meer voordelen, zoals het verminderen van netcongestie tijdens piekmomenten. Hierdoor wordt het energienetwerk minder belast en helpen we samen bij het verminderen van overbelasting.

Deze nieuwe functionaliteit is nu beschikbaar voor SolarEdge systeemeigenaren in Nederland.

  • Deze functie werkt met alle residentiële SolarEdge Home Wave en Home Hub omvormers. Evenals met alle commerciële 3-fase en Synergy omvormers.
  • Deze functie is beschikbaar voor alle PV-systeemconfiguraties en -opstellingen, d.w.z. met of zonder een meter; met of zonder een batterij; elk aantal slimme apparaten, enz.

Meer informatie en een handleiding hoe dit in te stellen vindt u hier:
https://www.solaredge.com/nl/productiestop-functie

Hoe kun je als zonnepaneeleigenaar terugleverkosten voorkomen?

Omdat de afbouw van de salderingsregeling voorlopig niet doorgaat, blijft het voordelig voor huiseigenaren om de energie die zij tijdens de zonnige dagen goedkoop produceren, te verrekenen met de kostbaardere energie die zij gebruiken in de donkere periodes van het jaar. Terugleverkosten, zoals bij Vandebron en Budget Energie zullen vaker gaan voorkomen maar gelukkig is hier veel aan te doen. Hetzij door het eigen gedrag aan te passen, danwel door goed op te letten bij het afsluiten van een energiecontract.

Hoewel de terugleverkosten vrij beperkt zijn kan het toch slim zijn om volgende opties om terugleverkosten te voorkomen of te verminderen te overwegen.

1) Zonnestroom zelf gebruiken

Door apparaten die veel stroom gebruiken overdag te gebruiken als de zon schijnt wordt er minder teruggeleverd. De energie van uw zonnepanelen gaat direct naar gebruikers zoals de wasmachine, vaatwasser, airco, boilers en eventueel de laadpaal.

2) Thuisbatterij

Door te investeren in een thuisbatterij zult u uw teruglevering drastisch verminderen. De energie wordt overdag opgeslagen zodat deze ´s avonds en ´s nachts gebruikt kan worden. Puur en alleen investeren in een thuisbatterij om terugleverkosten uit te sparen is financieel nog niet verstandig maar het is wel een van de vele kleine voordelen van een thuisbatterij om mee te nemen in de overweging.

3) Dynamisch energiecontract

Bij een dynamisch energie contract worden geen terugleverkosten gerekend. Wanneer strategisch gebruik gemaakt van een dynamisch contract is hier veel voordeel uit te halen. Zeker als het gecombineerd wordt met een thuisbatterij. De stroomprijzen voor teruglevering zijn bij een dynamisch contract, mits slim gebruik wordt gemaakt van een thuisbatterij, fors hoger dan de terugleververgoeding van een vast contract.

4) Modelcontract

Een modelcontract nemen is wellicht nog de meest eenvoudige oplossing. Bij een modelcontract worden geen terugleverkosten gerekend. Wel zijn de stroomprijzen per kWh vaak wat hoger dan de online aanbiedingen maar maakt dat niet uit als uw zonnepanelen uw jaarverbruik volledig afdekken. U mag immers volledig salderen.

5) Exportbeperking omvormer

Niet direct aan te bevelen voor de particulier maar het is mogelijk de omvormer van uw zonnepanelen zodanig in te stellen dat er nooit terug geleverd wordt aan het stroomnet. De productie van de zonnepanelen wordt dan 100% voor uw eigen woning gebruikt. Aangezien de teruglevering meer oplevert dan dat een terugleververgoeding vanuit de energieleverancier kost is dit financieel gezien nog niet een verstandige keuze. Maar een optie is het altijd!

Ondanks dat terugleverkosten een vervelende bijkomstigheid zijn van het succes van zonnepaneelinstallaties in Nederland, zijn deze echter minimaal. Ook met deze bijkomende kosten is het laten installeren van zonnepanelen een verstandige financiële beslissing. De terugleverkosten variëren van 4 euro per maand tot 46 euro per maand voor de uitzonderlijke gevallen. Dit weegt niet op tegen het voordeel van 75 tot 400 euro per maand aan besparing.

Het verschil tussen full black en ultra black zonnepanelen

In de wereld van zonnepanelen zijn er twee populaire varianten die zich onderscheiden door hun uiterlijk, efficiëntie en toepassingsmogelijkheden: Full Black en Ultra Black zonnepanelen.

Full Black zonnepanelen, ook wel bekend als All-Black zonnepanelen, verschillen van de traditionele blauwe zonnepanelen doordat deze beschikken over een grijs aluminium frame. Bij de Full Black variant worden de zonnecellen op een zwarte achtergrond geplaatst en voorzien van een zwarte omlijsting. Hierdoor lijken de zonnecellen één geheel te vormen, maar van dichtbij zijn de busbars nog steeds zichtbaar. Deze grijze lijntjes zorgen voor een efficiënte en betrouwbare verbinding tussen de individuele zonnecellen, wat essentieel is voor het effectief transporteren van opgewekte elektriciteit naar de uitgang van het zonnepaneel.

De Ultra Black of Pure Black zonnepanelen gaan een stap verder en maken gebruik van de All Back Contact (ABC) techniek. Bij deze geavanceerde technologie wordt het elektrische ontwerp van het zonnepaneel zodanig aangepast dat de volledige elektrische infrastructuur en busbars aan de achterzijde van de zonnecel worden geplaatst. Dit resulteert in een aanzienlijke vergroting van het oppervlak dat licht opvangt en omzet in zonnestroom, waardoor de efficiëntie van de zonnepanelen toeneemt. Bovendien zorgt dit elektrische design ervoor dat de zonnepanelen minder gevoelig zijn voor interne schaduwwerking, waardoor hun prestaties zelfs onder uitdagende omstandigheden hoog blijven.

Wat de Ultra Black zonnepanelen echt onderscheidt, is dat er geen storende lijnen of busbars over het oppervlak lopen. Dit zorgt voor een uiterst strakke en egale uitstraling op het dak, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen waar het uiterlijk belangrijk is. Denk hierbij aan installaties op zwart geglazuurde dakpannen, welontworpen woningen of andere situaties waar een perfecte esthetiek van groot belang is. Deze eigenschap maakt deze panelen bij uitstek geschikt voor architectonische toepassingen waar design en functionaliteit samenkomen.

Interesse in het installeren van full black of ultra black zonnepanelen? Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw woning of bedrijf? Neem vandaag nog contact met ons op voor een gepersonaliseerde offerte op maat. Ontdek hoe zonne-energie niet alleen bijdraagt aan duurzaamheid, maar ook aan de esthetiek en waarde van je pand. Klik hier om een offerte aan te vragen en samen te kijken naar de beste zonnepanelenoplossing voor jouw situatie.

Het belang van overdimensionering van de omvormer voor zonnepanelen.

Bij het selecteren van de juiste omvormer voor een zonnepanelensysteem is het van cruciaal belang om het vermogen nauwkeurig af te stemmen. Het maximale vermogen van zonnepanelen wordt gemeten onder ideale omstandigheden, bij een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius en loodrechte instraling en uitgedrukt in Wattpiek( Wp). Hoewel het mogelijk is om de omvormer precies af te stemmen op het vermogen van de zonnepanelen, is er ook de mogelijkheid van overdimensionering. 

Overdimensionering houdt in dat er een omvormer wordt gekozen die 10 tot 30% minder AC vermogen in kW kan leveren dan er aan kWp vermogen op het dak ligt. 

Wij kiezen er vaak voor om een omvormer van kleinere omvang te gebruiken en deze te overdimensioneren met als doel een efficiënt systeem te creëren.

Deze keuze wordt ingegeven door het feit dat in Nederland dagen waarbij zonnepanelen optimaal presteren zeldzaam zijn. Dit kan hooguit voorkomen tijdens enkele dagen in het voorjaar en/ of het najaar. In de zomer is optimale energieopwekking onwaarschijnlijk vanwege de hoge temperaturen die niet gunstig zijn voor de zonnepanelen. 

Bij ChargeUp wordt gekeken naar de gemiddelde weersomstandigheden, instraling en temperaturen in Nederland, waarbij de meest waarschijnlijke omstandigheden optimaal worden benut. Daarom wordt meestal gekozen voor een overdimensionering van ongeveer 10-20%. Dit betekent dat de omvormer in staat is om 90 tot 80% van het maximale vermogen van de zonnepanelen te verwerken, waarbij alles daarboven verloren gaat. Bij oost/west opstellingen kan soms wel overgedimensioneerd worden tot 60/70% aangezien de zon niet op beide dakvlakken tegelijkertijd kan schijnen. Maar wat zijn de voordelen van deze aanpak? 

Voordeel 1: Snellere opstarttijd van de omvormer

Een omvormer van kleinere omvang start sneller op dan een zwaardere omvormer. Hoewel een kleinere omvormer eerder kan worden beperkt, gebeurt dit in de praktijk zelden. Het voordeel van een snellere opstarttijd is dat er eerder op de dag begonnen wordt met opwekken en de omvormer ook langer doorgaat, wat leidt tot een grotere jaarlijkse energieopbrengst. 

Voordeel 2: Efficiëntere energieopwekking

Door te kiezen voor een omvormer van kleinere omvang kan het maximale rendement van de omvormer beter worden benut. Omvormers functioneren het meest efficiënt wanneer ze dichtbij hun maximale capaciteit worden belast. Met een kleinere omvormer wordt dit maximale vermogen eerder bereikt, wat resulteert in een efficiëntere energieopwekking. 

Voordeel 3: Kostenbesparing

Een omvormer met een lager vermogen is vaak net iets goedkoper. Door te overdimensioneren kan er nog steeds efficiënt energie worden opgewekt, zonder de noodzaak van een duurdere omvormer met het maximale vermogen. Dit leidt tot een kostenbesparing en dus een beter (financieel) rendement.

Veranderingen in de salderingsregeling: Wat betekent dit voor uw zonnepanelen?

De salderingsregeling is al lange tijd een belangrijk instrument om particuliere zonnestroominstallaties te stimuleren. Het stelt huiseigenaren en MKB in staat om hun zelfopgewekte energie te verrekenen met hun verbruikte energie. Hoewel saldering zeker zijn voordelen heeft gehad, staan er veranderingen op komst. In dit artikel zullen we de nieuwe salderingsregeling vanaf 2025 bespreken, hoe deze verschilt van de huidige regeling en wat dit betekent voor jou als eigenaar van zonnepanelen. Overigens zijn de voorgestelde aanpassingen aan de huidige salderingsregeling op moment van schrijven nog niet door de 1e kamer en bestaat de redelijke kans dat de huidige regeling wordt verlengd.

Wat is salderen?

Salderen houdt in dat de energie die je zonnepanelen op jaarbasis produceren en terugleveren aan het elektriciteitsnet wordt verrekend met de energie die je op jaarbasis verbruikt. Met andere woorden, als je zonnepanelen meer energie opwekken dan je op dat moment verbruikt, wordt het overschot aan het net geleverd en ontvang je een vergoeding in de vorm van ‘gesaldeerde’ energie. Deze energie wordt tegen hetzelfde tarief verrekend als je normale energieverbruik, waardoor je uiteindelijk minder betaalt. Teruggeleverde energie wordt weggestreept tegen je eigen afname op jaarbasis.

De nieuwe salderingsregeling vanaf 2025:

Vanaf 1 januari 2025 zal de salderingsregeling geleidelijk worden afgebouwd en zal deze worden vervangen door een redelijke terugleververgoeding. Dit betekent dat je niet langer dezelfde vergoeding ontvangt als je voorheen deed. In plaats daarvan ontvang je een vergoeding per opgewekte kilowattuur (kWh) die je teruglevert aan het elektriciteitsnet.

De voorgestelde afbouwtredes zijn als volgt:

  • 2025: 64% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2026: 64% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2027: 55% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2028: 46% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2029: 37% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2030: 28% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2031 en verder: 100% redelijke terugleververgoeding

Redelijke terugleververgoeding:

Een ander aspect van de nieuwe salderingsregeling is de invoering van een redelijke terugleververgoeding. Dit houdt in dat de overheid een vastgestelde vergoeding zal bepalen voor de teruggeleverde energie. Deze vergoeding zal naar verwachting lager zijn dan het huidige salderingstarief. Het exacte bedrag van de vergoeding moet nog worden vastgesteld, maar het doel is om eigenaren van zonnepanelen nog steeds een eerlijke vergoeding te geven voor hun teruggeleverde energie. Het nieuwe wetsvoorstel zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit in de terugleververgoedingen die energieleveranciers hanteren. Vanaf 1 januari 2025 tot 1 januari 2027 worden energieleveranciers verplicht om een wettelijke minimale terugleververgoeding te hanteren. Volgens het voorstel moeten leveranciers minimaal 80% van het levertarief (exclusief overheidsheffingen) uitbetalen als vergoeding voor teruggeleverde energie.

Wat betekent dit voor jou?

Voor eigenaren van zonnepanelen betekent de nieuwe salderingsregeling dat de financiële voordelen iets anders zullen worden. Hoewel je nog steeds energie kunt terugleveren en een vergoeding ontvangt, zal de vergoeding voor ongelimiteerd terugleveren waarschijnlijk lager zijn dan onder de oude regeling. Daarom is het belangrijk om je energieverbruik goed te blijven monitoren en te streven naar een zo hoog mogelijk eigen verbruik van de opgewekte energie. Bij nieuwe zonnepaneel installaties is het dan vaak aan te bevelen een oost/west opstelling te nemen of toch een thuisbatterij te overwegen.

Conclusie:

De veranderingen in de salderingsregeling vanaf 2025 hebben zeker invloed op de financiële voordelen van zonnepanelen. Hoewel de exacte details nog moeten worden vastgesteld, wordt verwacht dat de vergoeding voor teruggeleverde energie lager zal zijn. Desondanks blijven zonnepanelen een waardevolle investering om je energiekosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzamere energievoorziening. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en je energieverbruik zorgvuldig te beheren om het meeste uit je zonnepanelen te halen.

De voordelen van Glas-Glas zonnepanelen

De wereld van de zonne-energie evolueert voortdurend en nieuwe technologieën worden geïntroduceerd om de efficiëntie en duurzaamheid van zonnepanelen te verbeteren. Een van deze opkomende technologieën is de Glas-Glas zonnepanelen. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen van deze panelen en waarom ze een uitstekende keuze zijn voor je zonne-energiesysteem.

Langere levensduur: Een van de belangrijkste voordelen van Glas-Glas zonnepanelen is de langere levensduur in vergelijking met traditionele Glas-Folie panelen. Doordat ze een dubbele laag glas hebben aan de voor- en achterkant, zijn ze beter beschermd tegen externe invloeden zoals vocht, temperatuurverschillen en mechanische belasting. Hierdoor kunnen Glas-Glas panelen een levensduur hebben die tot twee keer langer is dan die van traditionele panelen, waardoor ze een duurzamere investering zijn op de lange termijn.

Hogere opbrengst: Glas-Glas zonnepanelen bieden een hogere opbrengst dankzij hun superieure constructie. Het gebruik van twee lagen glas zorgt voor een betere lichttransmissie naar de zonnecellen, waardoor er meer zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Bovendien zijn de zonnecellen in Glas-Glas panelen minder gevoelig voor degradatie door vocht en andere omgevingsfactoren, waardoor ze hun efficiëntie behouden gedurende de levensduur van het paneel. Dit vertaalt zich in een hogere energieopbrengst en een snellere terugverdientijd van je investering.

Verbeterde betrouwbaarheid: Door de dubbele glaslaag zijn Glas-Glas panelen aanzienlijk duurzamer en stabieler dan Glas-Folie panelen. Ze bieden een betere bescherming tegen schade door externe factoren, zoals hagel, windvlagen en slijtage door weersomstandigheden. Dit maakt Glas-Glas panelen uitermate geschikt voor gebieden met extreme klimaatomstandigheden of locaties waar de panelen aan mechanische belasting kunnen worden blootgesteld, zoals op daken. De verbeterde betrouwbaarheid van Glas-Glas zonnepanelen zorgt ervoor dat je minder onderhoudskosten hebt en dat je zonne-energiesysteem langer meegaat.

Esthetisch aantrekkelijk: Naast hun technische voordelen, bieden Glas-Glas zonnepanelen ook een esthetisch voordeel. Dankzij de dubbele glaslaag hebben ze een strak en modern uiterlijk, wat ze visueel aantrekkelijk maakt. Als je waarde hecht aan het uiterlijk van je zonne-energiesysteem, kunnen de Glas-Glas panelen een perfecte keuze zijn.

Glas-Glas zonnepanelen bieden tal van voordelen ten opzichte van traditionele Glas-Folie panelen. Ze hebben een langere levensduur, hogere opbrengst, verbeterde betrouwbaarheid en een esthetisch aantrekkelijk design. Hoewel Glas-Glas panelen misschien een hogere initiële investering vereisen, zijn ze op de lange termijn een duurzamere en rendabelere keuze. Als je op zoek bent naar een hoogwaardige en efficiënte oplossing voor jouw zonne-energiesysteem, overweeg dan zeker om te investeren in Glas-Glas zonnepanelen.

Ben je geïnteresseerd in het potentieel van Glas-Glas zonnepanelen, zoals onze URECO 425wp Full Black N-Type voor jouw zonne-energiesysteem? Aarzel dan niet en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan om de mogelijkheden te verkennen.