fbpx

Hoe kun je als zonnepaneeleigenaar terugleverkosten voorkomen?

Omdat de afbouw van de salderingsregeling voorlopig niet doorgaat, blijft het voordelig voor huiseigenaren om de energie die zij tijdens de zonnige dagen goedkoop produceren, te verrekenen met de kostbaardere energie die zij gebruiken in de donkere periodes van het jaar. Terugleverkosten, zoals bij Vandebron en Budget Energie zullen vaker gaan voorkomen maar gelukkig is hier veel aan te doen. Hetzij door het eigen gedrag aan te passen, danwel door goed op te letten bij het afsluiten van een energiecontract.

Hoewel de terugleverkosten vrij beperkt zijn kan het toch slim zijn om volgende opties om terugleverkosten te voorkomen of te verminderen te overwegen.

1) Zonnestroom zelf gebruiken

Door apparaten die veel stroom gebruiken overdag te gebruiken als de zon schijnt wordt er minder teruggeleverd. De energie van uw zonnepanelen gaat direct naar gebruikers zoals de wasmachine, vaatwasser, airco, boilers en eventueel de laadpaal.

2) Thuisbatterij

Door te investeren in een thuisbatterij zult u uw teruglevering drastisch verminderen. De energie wordt overdag opgeslagen zodat deze ´s avonds en ´s nachts gebruikt kan worden. Puur en alleen investeren in een thuisbatterij om terugleverkosten uit te sparen is financieel nog niet verstandig maar het is wel een van de vele kleine voordelen van een thuisbatterij om mee te nemen in de overweging.

3) Dynamisch energiecontract

Bij een dynamisch energie contract worden geen terugleverkosten gerekend. Wanneer strategisch gebruik gemaakt van een dynamisch contract is hier veel voordeel uit te halen. Zeker als het gecombineerd wordt met een thuisbatterij. De stroomprijzen voor teruglevering zijn bij een dynamisch contract, mits slim gebruik wordt gemaakt van een thuisbatterij, fors hoger dan de terugleververgoeding van een vast contract.

4) Modelcontract

Een modelcontract nemen is wellicht nog de meest eenvoudige oplossing. Bij een modelcontract worden geen terugleverkosten gerekend. Wel zijn de stroomprijzen per kWh vaak wat hoger dan de online aanbiedingen maar maakt dat niet uit als uw zonnepanelen uw jaarverbruik volledig afdekken. U mag immers volledig salderen.

5) Exportbeperking omvormer

Niet direct aan te bevelen voor de particulier maar het is mogelijk de omvormer van uw zonnepanelen zodanig in te stellen dat er nooit terug geleverd wordt aan het stroomnet. De productie van de zonnepanelen wordt dan 100% voor uw eigen woning gebruikt. Aangezien de teruglevering meer oplevert dan dat een terugleververgoeding vanuit de energieleverancier kost is dit financieel gezien nog niet een verstandige keuze. Maar een optie is het altijd!

Ondanks dat terugleverkosten een vervelende bijkomstigheid zijn van het succes van zonnepaneelinstallaties in Nederland, zijn deze echter minimaal. Ook met deze bijkomende kosten is het laten installeren van zonnepanelen een verstandige financiële beslissing. De terugleverkosten variëren van 4 euro per maand tot 46 euro per maand voor de uitzonderlijke gevallen. Dit weegt niet op tegen het voordeel van 75 tot 400 euro per maand aan besparing.

Het verschil tussen full black en ultra black zonnepanelen

In de wereld van zonnepanelen zijn er twee populaire varianten die zich onderscheiden door hun uiterlijk, efficiëntie en toepassingsmogelijkheden: Full Black en Ultra Black zonnepanelen.

Full Black zonnepanelen, ook wel bekend als All-Black zonnepanelen, verschillen van de traditionele blauwe zonnepanelen doordat deze beschikken over een grijs aluminium frame. Bij de Full Black variant worden de zonnecellen op een zwarte achtergrond geplaatst en voorzien van een zwarte omlijsting. Hierdoor lijken de zonnecellen één geheel te vormen, maar van dichtbij zijn de busbars nog steeds zichtbaar. Deze grijze lijntjes zorgen voor een efficiënte en betrouwbare verbinding tussen de individuele zonnecellen, wat essentieel is voor het effectief transporteren van opgewekte elektriciteit naar de uitgang van het zonnepaneel.

De Ultra Black of Pure Black zonnepanelen gaan een stap verder en maken gebruik van de All Back Contact (ABC) techniek. Bij deze geavanceerde technologie wordt het elektrische ontwerp van het zonnepaneel zodanig aangepast dat de volledige elektrische infrastructuur en busbars aan de achterzijde van de zonnecel worden geplaatst. Dit resulteert in een aanzienlijke vergroting van het oppervlak dat licht opvangt en omzet in zonnestroom, waardoor de efficiëntie van de zonnepanelen toeneemt. Bovendien zorgt dit elektrische design ervoor dat de zonnepanelen minder gevoelig zijn voor interne schaduwwerking, waardoor hun prestaties zelfs onder uitdagende omstandigheden hoog blijven.

Wat de Ultra Black zonnepanelen echt onderscheidt, is dat er geen storende lijnen of busbars over het oppervlak lopen. Dit zorgt voor een uiterst strakke en egale uitstraling op het dak, waardoor ze perfect zijn voor toepassingen waar het uiterlijk belangrijk is. Denk hierbij aan installaties op zwart geglazuurde dakpannen, welontworpen woningen of andere situaties waar een perfecte esthetiek van groot belang is. Deze eigenschap maakt deze panelen bij uitstek geschikt voor architectonische toepassingen waar design en functionaliteit samenkomen.

Interesse in het installeren van full black of ultra black zonnepanelen? Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw woning of bedrijf? Neem vandaag nog contact met ons op voor een gepersonaliseerde offerte op maat. Ontdek hoe zonne-energie niet alleen bijdraagt aan duurzaamheid, maar ook aan de esthetiek en waarde van je pand. Klik hier om een offerte aan te vragen en samen te kijken naar de beste zonnepanelenoplossing voor jouw situatie.

Het belang van overdimensionering van de omvormer voor zonnepanelen.

Bij het selecteren van de juiste omvormer voor een zonnepanelensysteem is het van cruciaal belang om het vermogen nauwkeurig af te stemmen. Het maximale vermogen van zonnepanelen wordt gemeten onder ideale omstandigheden, bij een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius en loodrechte instraling en uitgedrukt in Wattpiek( Wp). Hoewel het mogelijk is om de omvormer precies af te stemmen op het vermogen van de zonnepanelen, is er ook de mogelijkheid van overdimensionering. 

Overdimensionering houdt in dat er een omvormer wordt gekozen die 10 tot 30% minder AC vermogen in kW kan leveren dan er aan kWp vermogen op het dak ligt. 

Wij kiezen er vaak voor om een omvormer van kleinere omvang te gebruiken en deze te overdimensioneren met als doel een efficiënt systeem te creëren.

Deze keuze wordt ingegeven door het feit dat in Nederland dagen waarbij zonnepanelen optimaal presteren zeldzaam zijn. Dit kan hooguit voorkomen tijdens enkele dagen in het voorjaar en/ of het najaar. In de zomer is optimale energieopwekking onwaarschijnlijk vanwege de hoge temperaturen die niet gunstig zijn voor de zonnepanelen. 

Bij ChargeUp wordt gekeken naar de gemiddelde weersomstandigheden, instraling en temperaturen in Nederland, waarbij de meest waarschijnlijke omstandigheden optimaal worden benut. Daarom wordt meestal gekozen voor een overdimensionering van ongeveer 10-20%. Dit betekent dat de omvormer in staat is om 90 tot 80% van het maximale vermogen van de zonnepanelen te verwerken, waarbij alles daarboven verloren gaat. Bij oost/west opstellingen kan soms wel overgedimensioneerd worden tot 60/70% aangezien de zon niet op beide dakvlakken tegelijkertijd kan schijnen. Maar wat zijn de voordelen van deze aanpak? 

Voordeel 1: Snellere opstarttijd van de omvormer

Een omvormer van kleinere omvang start sneller op dan een zwaardere omvormer. Hoewel een kleinere omvormer eerder kan worden beperkt, gebeurt dit in de praktijk zelden. Het voordeel van een snellere opstarttijd is dat er eerder op de dag begonnen wordt met opwekken en de omvormer ook langer doorgaat, wat leidt tot een grotere jaarlijkse energieopbrengst. 

Voordeel 2: Efficiëntere energieopwekking

Door te kiezen voor een omvormer van kleinere omvang kan het maximale rendement van de omvormer beter worden benut. Omvormers functioneren het meest efficiënt wanneer ze dichtbij hun maximale capaciteit worden belast. Met een kleinere omvormer wordt dit maximale vermogen eerder bereikt, wat resulteert in een efficiëntere energieopwekking. 

Voordeel 3: Kostenbesparing

Een omvormer met een lager vermogen is vaak net iets goedkoper. Door te overdimensioneren kan er nog steeds efficiënt energie worden opgewekt, zonder de noodzaak van een duurdere omvormer met het maximale vermogen. Dit leidt tot een kostenbesparing en dus een beter (financieel) rendement.

Veranderingen in de salderingsregeling: Wat betekent dit voor uw zonnepanelen?

De salderingsregeling is al lange tijd een belangrijk instrument om particuliere zonnestroominstallaties te stimuleren. Het stelt huiseigenaren en MKB in staat om hun zelfopgewekte energie te verrekenen met hun verbruikte energie. Hoewel saldering zeker zijn voordelen heeft gehad, staan er veranderingen op komst. In dit artikel zullen we de nieuwe salderingsregeling vanaf 2025 bespreken, hoe deze verschilt van de huidige regeling en wat dit betekent voor jou als eigenaar van zonnepanelen. Overigens zijn de voorgestelde aanpassingen aan de huidige salderingsregeling op moment van schrijven nog niet door de 1e kamer en bestaat de redelijke kans dat de huidige regeling wordt verlengd.

Wat is salderen?

Salderen houdt in dat de energie die je zonnepanelen op jaarbasis produceren en terugleveren aan het elektriciteitsnet wordt verrekend met de energie die je op jaarbasis verbruikt. Met andere woorden, als je zonnepanelen meer energie opwekken dan je op dat moment verbruikt, wordt het overschot aan het net geleverd en ontvang je een vergoeding in de vorm van ‘gesaldeerde’ energie. Deze energie wordt tegen hetzelfde tarief verrekend als je normale energieverbruik, waardoor je uiteindelijk minder betaalt. Teruggeleverde energie wordt weggestreept tegen je eigen afname op jaarbasis.

De nieuwe salderingsregeling vanaf 2025:

Vanaf 1 januari 2025 zal de salderingsregeling geleidelijk worden afgebouwd en zal deze worden vervangen door een redelijke terugleververgoeding. Dit betekent dat je niet langer dezelfde vergoeding ontvangt als je voorheen deed. In plaats daarvan ontvang je een vergoeding per opgewekte kilowattuur (kWh) die je teruglevert aan het elektriciteitsnet.

De voorgestelde afbouwtredes zijn als volgt:

  • 2025: 64% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2026: 64% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2027: 55% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2028: 46% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2029: 37% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2030: 28% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2031 en verder: 100% redelijke terugleververgoeding

Redelijke terugleververgoeding:

Een ander aspect van de nieuwe salderingsregeling is de invoering van een redelijke terugleververgoeding. Dit houdt in dat de overheid een vastgestelde vergoeding zal bepalen voor de teruggeleverde energie. Deze vergoeding zal naar verwachting lager zijn dan het huidige salderingstarief. Het exacte bedrag van de vergoeding moet nog worden vastgesteld, maar het doel is om eigenaren van zonnepanelen nog steeds een eerlijke vergoeding te geven voor hun teruggeleverde energie. Het nieuwe wetsvoorstel zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit in de terugleververgoedingen die energieleveranciers hanteren. Vanaf 1 januari 2025 tot 1 januari 2027 worden energieleveranciers verplicht om een wettelijke minimale terugleververgoeding te hanteren. Volgens het voorstel moeten leveranciers minimaal 80% van het levertarief (exclusief overheidsheffingen) uitbetalen als vergoeding voor teruggeleverde energie.

Wat betekent dit voor jou?

Voor eigenaren van zonnepanelen betekent de nieuwe salderingsregeling dat de financiële voordelen iets anders zullen worden. Hoewel je nog steeds energie kunt terugleveren en een vergoeding ontvangt, zal de vergoeding voor ongelimiteerd terugleveren waarschijnlijk lager zijn dan onder de oude regeling. Daarom is het belangrijk om je energieverbruik goed te blijven monitoren en te streven naar een zo hoog mogelijk eigen verbruik van de opgewekte energie. Bij nieuwe zonnepaneel installaties is het dan vaak aan te bevelen een oost/west opstelling te nemen of toch een thuisbatterij te overwegen.

Conclusie:

De veranderingen in de salderingsregeling vanaf 2025 hebben zeker invloed op de financiële voordelen van zonnepanelen. Hoewel de exacte details nog moeten worden vastgesteld, wordt verwacht dat de vergoeding voor teruggeleverde energie lager zal zijn. Desondanks blijven zonnepanelen een waardevolle investering om je energiekosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzamere energievoorziening. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en je energieverbruik zorgvuldig te beheren om het meeste uit je zonnepanelen te halen.

De voordelen van Glas-Glas zonnepanelen

De wereld van de zonne-energie evolueert voortdurend en nieuwe technologieën worden geïntroduceerd om de efficiëntie en duurzaamheid van zonnepanelen te verbeteren. Een van deze opkomende technologieën is de Glas-Glas zonnepanelen. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen van deze panelen en waarom ze een uitstekende keuze zijn voor je zonne-energiesysteem.

Langere levensduur: Een van de belangrijkste voordelen van Glas-Glas zonnepanelen is de langere levensduur in vergelijking met traditionele Glas-Folie panelen. Doordat ze een dubbele laag glas hebben aan de voor- en achterkant, zijn ze beter beschermd tegen externe invloeden zoals vocht, temperatuurverschillen en mechanische belasting. Hierdoor kunnen Glas-Glas panelen een levensduur hebben die tot twee keer langer is dan die van traditionele panelen, waardoor ze een duurzamere investering zijn op de lange termijn.

Hogere opbrengst: Glas-Glas zonnepanelen bieden een hogere opbrengst dankzij hun superieure constructie. Het gebruik van twee lagen glas zorgt voor een betere lichttransmissie naar de zonnecellen, waardoor er meer zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Bovendien zijn de zonnecellen in Glas-Glas panelen minder gevoelig voor degradatie door vocht en andere omgevingsfactoren, waardoor ze hun efficiëntie behouden gedurende de levensduur van het paneel. Dit vertaalt zich in een hogere energieopbrengst en een snellere terugverdientijd van je investering.

Verbeterde betrouwbaarheid: Door de dubbele glaslaag zijn Glas-Glas panelen aanzienlijk duurzamer en stabieler dan Glas-Folie panelen. Ze bieden een betere bescherming tegen schade door externe factoren, zoals hagel, windvlagen en slijtage door weersomstandigheden. Dit maakt Glas-Glas panelen uitermate geschikt voor gebieden met extreme klimaatomstandigheden of locaties waar de panelen aan mechanische belasting kunnen worden blootgesteld, zoals op daken. De verbeterde betrouwbaarheid van Glas-Glas zonnepanelen zorgt ervoor dat je minder onderhoudskosten hebt en dat je zonne-energiesysteem langer meegaat.

Esthetisch aantrekkelijk: Naast hun technische voordelen, bieden Glas-Glas zonnepanelen ook een esthetisch voordeel. Dankzij de dubbele glaslaag hebben ze een strak en modern uiterlijk, wat ze visueel aantrekkelijk maakt. Als je waarde hecht aan het uiterlijk van je zonne-energiesysteem, kunnen de Glas-Glas panelen een perfecte keuze zijn.

Glas-Glas zonnepanelen bieden tal van voordelen ten opzichte van traditionele Glas-Folie panelen. Ze hebben een langere levensduur, hogere opbrengst, verbeterde betrouwbaarheid en een esthetisch aantrekkelijk design. Hoewel Glas-Glas panelen misschien een hogere initiële investering vereisen, zijn ze op de lange termijn een duurzamere en rendabelere keuze. Als je op zoek bent naar een hoogwaardige en efficiënte oplossing voor jouw zonne-energiesysteem, overweeg dan zeker om te investeren in Glas-Glas zonnepanelen.

Ben je geïnteresseerd in het potentieel van Glas-Glas zonnepanelen, zoals onze URECO 425wp Full Black N-Type voor jouw zonne-energiesysteem? Aarzel dan niet en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan om de mogelijkheden te verkennen.