fbpx

De terugverdientijd van een thuisbatterij

Nu het afschaffen van de salderingsregeling tot nader orde is uitgesteld krijgen wij vaak de vraag wat het verdienmodel van een thuisbatterij is. Kan het überhaupt wel uit en wat heb je er aan?

Vaak wordt gedacht dat omdat de salderingsregeling is verlengd het geen nut heeft om in een thuisbatterij te investeren echter is het nou juist de salderingsregeling die een thuisbatterij momenteel zeer lucratief maakt.

Praktisch nut en kleine voordelen

Het meest praktische nut van een thuisbatterij is altijd nog het verhogen van de zelfconsumptie van de door uw zonnepanelen opgewekte zonnestroom. Op deze manier wordt de teruglevering van stroom op piekmomenten verminderd en is de zelf opgewekte stroom ook ’s avonds en ’s nachts beschikbaar. Bijkomend voordeel hiervan is dat door de beperkte teruglevering er ook nauwelijks terugleverkosten in rekening zullen worden gebracht door uw energieleverancier.

Ook zijn er bepaalde gebieden in Nederland met een ernstige netcongestie. Hierbij is het stroomnet in de straat dusdanig overbelast dat uw zonnepanelen op zonnige dagen niet of nauwelijks kunnen terug leveren. Als het net vol zit zal de spanning oplopen, de omvormer zal conform de Nederlandse netcode vanaf 253V het terugleveren stoppen om het net en uw eigen apparatuur te beschermen.  Als dit gebeurd gaat er kostbare energie verloren, dit kan enkele procenten zijn van de jaaropbrengst maar in sommige serieuze gevallen ook oplopen tot tientallen procenten.

Wanneer er een batterij aanwezig is, bij voorkeur DC gekoppeld, dan zal deze energie echter niet verloren gaan. Ook als het stroomnet vol zit zal de zonne-energie opgeslagen worden in de batterij voor later verbruik of zelfs voor teruglevering op een later tijdstip wanneer de netspanning is genormaliseerd.

Het verdienmodel

Dat zijn allemaal mooie voordelen maar daar is natuurlijk moeilijk een vaste waarde aan te koppelen. Gelukkig kan een thuisbatterij ook gebruikt worden om volledig automatisch zichzelf terug te verdienen. Terugverdientijden van 6 jaar of minder zijn hierbij zeker geen uitzondering.

Door een thuisbatterij te nemen in combinatie met een dynamisch energiecontract en slimme aansturing heeft u ten eerste al recht op een belastingkorting  van 21% d.m.v. de BTW teruggave op thuisbatterijen. Daarnaast kan de thuisbatterij volledig automatisch handelen op zowel de grote verschillen op de uurprijzen van stroom en sinds kort ook op de zeer lucratieve onbalansmarkt.

De batterij kan volledig automatisch stroom inkopen op de momenten dat deze goedkoop of zelfs negatief is en deze samen met de zelf opgewekte zonnestroom later duur weer verkopen door deze terug te leveren als de stroomprijs hoog is.  Juist door het verlengen van de salderingsregeling mag de energiebelasting gesaldeerd worden waardoor het verschil tussen inkoop en verkoop voor uw rekening is.

De onbalansmarkt werkt iets gecompliceerder maar het komt er op neer dat de netbeheerder of energieleverancier vergoedingen uitkeert voor partijen die kunnen helpen het stroomnet te stabiliseren door op verzoek energie op te nemen of juist te leveren. Deze vergoedingen kunnen afhankelijk van de situatie op het vrij fors zijn.

Op basis van de gegevens uit voorgaande jaren is met de combinatie onbalanshandel en handel in op de dynamische uurtarieven een netto resultaat te halen van €1.756,17 voor een 20kwh thuisbatterij met 8kW omvormervermogen. Hiermee is een batterijsysteem binnen 6 jaar terugverdiend en daarbij komen dan ook nog eens de eerder genoemde kleinere mooie voordelen.

Toekomstbestendig rendement

Wij zijn van mening dat een thuisbatterij nu een essentiële investering is voor eigenaren van zonnepanelen. Niet alleen de vele voordelen maar ook het financiële plaatje klopt inmiddels. Het is zeker een investering maar de prijzen zijn nu relatief betaalbaar, zeker als het gecombineerd wordt met een installatie van zonnepanelen. De apparatuur kan dan namelijk perfect op elkaar afgestemd worden wat het rendement ten goede komt.  Ook wordt hiermee een toekomstbestendig systeem gecreëerd welke ook na de onvermijdelijke afschaffing van de salderingsregeling een hoog (financieel) rendement biedt.

Meer informatie over thuisbatterijen in het algemeen en de verschillende mogelijkheiden zijn hier te vinden.