fbpx

Veranderingen in de salderingsregeling: Wat betekent dit voor uw zonnepanelen?

De salderingsregeling is al lange tijd een belangrijk instrument om particuliere zonnestroominstallaties te stimuleren. Het stelt huiseigenaren en MKB in staat om hun zelfopgewekte energie te verrekenen met hun verbruikte energie. Hoewel saldering zeker zijn voordelen heeft gehad, staan er veranderingen op komst. In dit artikel zullen we de nieuwe salderingsregeling vanaf 2025 bespreken, hoe deze verschilt van de huidige regeling en wat dit betekent voor jou als eigenaar van zonnepanelen. Overigens zijn de voorgestelde aanpassingen aan de huidige salderingsregeling op moment van schrijven nog niet door de 1e kamer en bestaat de redelijke kans dat de huidige regeling wordt verlengd.

Wat is salderen?

Salderen houdt in dat de energie die je zonnepanelen op jaarbasis produceren en terugleveren aan het elektriciteitsnet wordt verrekend met de energie die je op jaarbasis verbruikt. Met andere woorden, als je zonnepanelen meer energie opwekken dan je op dat moment verbruikt, wordt het overschot aan het net geleverd en ontvang je een vergoeding in de vorm van ‘gesaldeerde’ energie. Deze energie wordt tegen hetzelfde tarief verrekend als je normale energieverbruik, waardoor je uiteindelijk minder betaalt. Teruggeleverde energie wordt weggestreept tegen je eigen afname op jaarbasis.

De nieuwe salderingsregeling vanaf 2025:

Vanaf 1 januari 2025 zal de salderingsregeling geleidelijk worden afgebouwd en zal deze worden vervangen door een redelijke terugleververgoeding. Dit betekent dat je niet langer dezelfde vergoeding ontvangt als je voorheen deed. In plaats daarvan ontvang je een vergoeding per opgewekte kilowattuur (kWh) die je teruglevert aan het elektriciteitsnet.

De voorgestelde afbouwtredes zijn als volgt:

  • 2025: 64% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2026: 64% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2027: 55% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2028: 46% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2029: 37% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2030: 28% saldering, het restant volgens de redelijke terugleververgoeding
  • 2031 en verder: 100% redelijke terugleververgoeding

Redelijke terugleververgoeding:

Een ander aspect van de nieuwe salderingsregeling is de invoering van een redelijke terugleververgoeding. Dit houdt in dat de overheid een vastgestelde vergoeding zal bepalen voor de teruggeleverde energie. Deze vergoeding zal naar verwachting lager zijn dan het huidige salderingstarief. Het exacte bedrag van de vergoeding moet nog worden vastgesteld, maar het doel is om eigenaren van zonnepanelen nog steeds een eerlijke vergoeding te geven voor hun teruggeleverde energie. Het nieuwe wetsvoorstel zorgt voor duidelijkheid en uniformiteit in de terugleververgoedingen die energieleveranciers hanteren. Vanaf 1 januari 2025 tot 1 januari 2027 worden energieleveranciers verplicht om een wettelijke minimale terugleververgoeding te hanteren. Volgens het voorstel moeten leveranciers minimaal 80% van het levertarief (exclusief overheidsheffingen) uitbetalen als vergoeding voor teruggeleverde energie.

Wat betekent dit voor jou?

Voor eigenaren van zonnepanelen betekent de nieuwe salderingsregeling dat de financiële voordelen iets anders zullen worden. Hoewel je nog steeds energie kunt terugleveren en een vergoeding ontvangt, zal de vergoeding voor ongelimiteerd terugleveren waarschijnlijk lager zijn dan onder de oude regeling. Daarom is het belangrijk om je energieverbruik goed te blijven monitoren en te streven naar een zo hoog mogelijk eigen verbruik van de opgewekte energie. Bij nieuwe zonnepaneel installaties is het dan vaak aan te bevelen een oost/west opstelling te nemen of toch een thuisbatterij te overwegen.

Conclusie:

De veranderingen in de salderingsregeling vanaf 2025 hebben zeker invloed op de financiële voordelen van zonnepanelen. Hoewel de exacte details nog moeten worden vastgesteld, wordt verwacht dat de vergoeding voor teruggeleverde energie lager zal zijn. Desondanks blijven zonnepanelen een waardevolle investering om je energiekosten te verlagen en bij te dragen aan een duurzamere energievoorziening. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en je energieverbruik zorgvuldig te beheren om het meeste uit je zonnepanelen te halen.