fbpx

0% BTW op zonnepanelen

Hoe zit dat?

Sinds 1 Januari 2023 geldt dat wanneer op of in de nabijheid van een onroerende zaak met een woonfunctie zonnepanelen geplaatst worden, een BTW tarief van 0% geldt . Of de woning of het pand een woonfunctie heeft blijkt uit het BAG Register. Ook de grotere installatie van meer dan 10.000wp installatievermogen zijn dan BTW vrij.

In de praktijk komt het er op neer dat wanneer u panelen plaatst of bijplaatst op uw woning, schuur, garage of tuin dat hier geen BTW voor in rekening gebracht wordt.

De 0% BTW regel geldt voor alles wat direct met de installatie van de zonnepanelen te maken heeft. Dus het materiaal, arbeidsloon en ook het aansluiten in de groepenkast en het plaatsen van extra groepen. Het vervangen van de groepenkast, bijkomende en vergelijkbare werkzaamheden horen hier niet bij en worden dus nog steeds met 21% BTW belast. Deze 21% BTW kan echter nog wel teruggevraagd worden via de oude regeling indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een veilige werking van de installatie.

Het aanmelden van uw systeem bij de belastingdienst is op moment van schrijven niet noodzakelijk bij systemen kleiner dan 10.000Wp. Grotere systemen dienen wel bij de belastingdienst aangemeld te worden. Bij de aanmelding zal een beroep op de Kleine ondernemersregeling (KOR) gedaan kunnen worden en zal minimaal 1 btw aangifte gedaan worden.

Gratis BTW teruggave service, ook na 1 januari 2023

Mochten er bij uw installatie werkzaamheden uitgevoerd worden die met 21% BTW berekend dienen te worden maar wel voor teruggave in aanmerking komen of wanneer uw installatieadres geen woonfunctie heeft bieden wij in samenwerking met de Centrale BTW Teruggave nog steeds de gratis de BTW teruggave service aan twv. EUR 149,95!

Wij vragen alle BTW op de aankoop en installatie van uw zonnepanelen terug. Wij verzorgen de registratie, de administratie, de BTW-aangiften, vrijstelling en de teruggaaf. De fiscus stort intussen, binnen 3-5 maanden na het verzoek, de BTW terug op uw bankrekening. Vragen van de Belastingdienst beantwoorden wij ook. Tot slot doen wij een beroep op goedkeuringen zodat u in de jaren na de BTW teruggave geen BTW meer hoeft te betalen over de opgewekte energie en u verder niet meer wordt ‘lastig gevallen’ door de Belastingdienst.

Vraag nu een offerte aan!

Gratis en vrijblijvend.

Dakcheck